منشور رقم 01 مؤرّخ في11 رمضان 1438 هـ الموافق لـ 06 جوان 2017 المتعلق بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2017 - 2018

نص المنشور


Circulaire n°01 du 11 Ramadhan 1438H correspondant au 06 Juin 2017 relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2017-2018

Texte de la Circulaire