منشور رقم 04 مؤرّخ في23 شعبان 1439 هـ الموافق لـ 09 ماي 2018 م المتعلق بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018- 2019

نص المنشور


Circulaire n°04 du 23 Chaabane 1439h correspondant au 09 Mai 2018 relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2018-2019

Texte de la Circulaire